Program
utveckling

Framsida
Utvecklingsmodeller
Analys & undersökning
Design
Utveckling & testning
Implementation
Underhåll
Demo

Implementering

Implementeringen är starten av det nya informationssystemet och är ett arbete som kräver både eftertanke och planering. Både användare och experter måste delta i detta arbete. När testerna av programmet är klart och buggar har tagits bort, är det nya programmet klart för ersättning av det gamla. För kommersiella mjukvaruprogram brukar den här fasen omfatta träning och teknisk användarsupport för att försäljning och marknadsföring ska underlättas. För större system gäller istället utbildning av användarna, ersättning av gammal utrustning, konvertering av filer och övervakning av det nya systemet för att se om man stöter på några problem. I vissa fall körs det nya systemet parallellt med det gamla tills användarna är säkra på att det nya programmet är stabilt och pålitligt. Alternativt kan också delar av det nya programmet implementeras bitvis. I vissa fall hamnar leverantörerna i tidsnöd och hinner inte testa igenom programmet ordentligt. Resultatet blir att beställaren får hitta felen. Sådana produkter kallas "green banana software", eftersom de får mogna hos kunden. I och med implementeringen är utvecklingsarbetet klart och systemet kan tas i dagligt bruk.